ของชำร่วยงานศพ

กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรตัดเล็บถูกเลือกมาเป็นของชำร่วยงานศพบ่อยเช่นกัน เพราะสามารถใช้ในการตัดเล็บต่อได้ด้วย อีกทั้งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันต่อได้นั่นเอง ยาดมหรือยาหม่อง ยาดมหรือยาหม่องก็นำมาแจกอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังช่วยดมแก้วิงเวียนศรีษะได้และยังทาเมื่อถูกแมลงกัดต่อยได้อีกด้วยทำให้มักถูกเลือกมาแจกเป็นของชำร่วยบ่อยเช่นกัน ร่ม ร่มก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการบังฝนหรือบังแดด ทำให้ถูกเลือกมาแจกเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีสีสันสุภาพให้เลือกในการนำมาแจกในงานศพอีกด้วย ปากกา ปากกาเป็นอีกสิ่งที่ถูกนำมาแจกเป็นของชำร่วยงานศพอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนเอกสารต่างๆ หรือจะพกติดตัวหรือติดกระเป๋าออกไปทำงานหรือไปเรียนได้อีกด้วย ช้อนส้อมเงิน ช้อนส้อมเงินเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังถูกนำมาเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ซ้ำได้ และใช้ประโยชน์ได้ในทุกวัน

Read More

5 ของชำร่วยงานศพ

1. ร่ม ร่มเป็นสิ่งที่ถูกนำมาแจกเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้ง สามารถเลือกสีให้เป็นสีสุภาพเพื่อจะได้เหมาะกับงานได้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ทำให้แขกผู้ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการบังแดดบังฝนได้เช่นกัน 2. ยาหม่อง ยาดม ยาหม่องหรือยามดมเป็นของชำร่วยที่นิยมในการนำมาเป็นของชำร่วยเช่นกัน เพราะใช้ได้ทั้งดมตอนที่วิงเวียนศรีษะทั้งทาเพราะแมลงกัดต่อได้เช่นกัน 3. ไฟฉาย ไฟฉายก็เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อไฟดับ ทำให้ควรจะมีติดครัวเรือนเอาไว้อย่างน้อยสักหนึ่งอัน อีกทั้งยังมีขนาดกระทัดรัด นำมาแจกเป็นของชำร่วยก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ได้รับอีกด้วย 4. ช้อนส้อม ช้อนส้อมก็เป็นที่นิมในรูปแบบของชำร่วย เพราะสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงทำให้เจ้าภาพนิยมในการนำช้อนส้อมมาแจกนั่นเอง 5. ถุงผ้า ถุงผ้าสำหรับการจับจ่ายซื้อของก็นับเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน เพราะตามห้างสรรพสินค้า

Read More