ของชำร่วยงานศพ

  1. กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรตัดเล็บถูกเลือกมาเป็นของชำร่วยงานศพบ่อยเช่นกัน เพราะสามารถใช้ในการตัดเล็บต่อได้ด้วย อีกทั้งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันต่อได้นั่นเอง

  1. ยาดมหรือยาหม่อง

ยาดมหรือยาหม่องก็นำมาแจกอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังช่วยดมแก้วิงเวียนศรีษะได้และยังทาเมื่อถูกแมลงกัดต่อยได้อีกด้วยทำให้มักถูกเลือกมาแจกเป็นของชำร่วยบ่อยเช่นกัน

  1. ร่ม

ร่มก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการบังฝนหรือบังแดด ทำให้ถูกเลือกมาแจกเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีสีสันสุภาพให้เลือกในการนำมาแจกในงานศพอีกด้วย

  1. ปากกา

ปากกาเป็นอีกสิ่งที่ถูกนำมาแจกเป็นของชำร่วยงานศพอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนเอกสารต่างๆ หรือจะพกติดตัวหรือติดกระเป๋าออกไปทำงานหรือไปเรียนได้อีกด้วย

  1. ช้อนส้อมเงิน

ช้อนส้อมเงินเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังถูกนำมาเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ซ้ำได้ และใช้ประโยชน์ได้ในทุกวัน